• Іван Восіпаў

Як нараджаецца калода-вулей са стойла

BY: Бортніку часта прыходзіцца ўзаемадзейнічаць з раслінным светам праз розную працу. Але больш за ўсё шкада, калі ў лесе ад буры валіцца стойла (тоўстая сасна). Здаецца на гэтым ўсё... але бортнік жыве ў лесе і спрабуе максімальна ўстойліва выкарыстоўваць лясныя рэсурсы. Як раней 500 і 100 гадоў таму, як паваліцца стойла, то зрабіць з яго калоду-вулей для пчол, павесіць тую калоду на дрэва і зрабіць усё, каб прыляцела туды пчаліная матка са сваёй дружынай. Насалоджвайцеся кароткім ўступам (8хвілін за 1 хвіліну) і медыятыўныя гукі пілы:).EN: Bortnik (treebeekeeper) often has to interact with the plant world through various crafts. But most of all it is a pity when in a forest from a storm stojla (a thick pine) falls. It seems that's all ... but the bortnik lives in the forest and tries to make the most sustainable use of forest resources. As before 500 and 100 years ago, as the Stojla collapsed, then bortnik makes a log-hive for bees, hangs that beehive on a tree and does everything to get there the queen bee with his army. Enjoy a short video (8 minutes in 1 minute) and the mediative sounds of a saw (full option) :)


00:00 Інтра (Intro)

00:15 Выпіл калоды-вулля са стойла (6х хуткасць) / sawing off log-hive 6x speed video

01:11 Выпіл калоды-вулля са стойла (поўная версія) / mediative original video

Вышыня здымак / the height of camera shoot: 6 м / 6 m

Традыцыйны промысел / traditional craft: Бортніцтва / Tree beekeeping

Традыцыйны працэс / traditional procedure: выпілоўка калоды-вулля са стойла (раней канешне высякалі сякерай) / sawing off a log-beehive from the stojla (earlier of course it was cut down by an ax).

Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все